Kurser – Detaljvy

« Tillbaka

YKB delkurs 1 gods


Kursbeskrivning

YKB delkurs 1 gods
 
Genom anmälan samtycker jag att mina personuppgifter sparas i enlighet med Trafikutvecklings GDPR-policy.

YKB – Yrkesförarkompetensbevis Fortbildning
Alla förare som framför fordon med krav på C-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis (YKB).

Kursbeskrivning
Utbildningen görs med inriktning på godstransporter. Delkurserna kan göras i den ordning som passar er. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera.

YKB – Yrkeskompetensbevis
Efter genomförd fortbildning erhåller deltagaren sitt Yrkeskompetensbevis, YKB.

Målgrupp
Kursen vänder sig till personer som framför fordon med krav på C-behörighet i yrkesmässig trafik.

Innehåll:

Delkurs 1: Sparsam körning

 Delkursen innehåller delar som gör dig medveten om fordonets kraftöverföring och hur man bäst kan nyttja denna.

 Deltagaren får kunskap om säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion, hur man kan minska slitage på fordonet och förebygga skador och tekniska störningar.

 Deltagaren får förutsättningar för att minska fordonets bränsleförbrukning.

Delkurs 2: Godstransporter

 Delkursen innehåller regler för lastning, lossning, lastsäkring samt lastberäkning utifrån fordon och väg.

 Deltagaren får kunskap om vägtransporternas betydelse och ekonomiska villkor jämfört med övriga transportslag.

Delkurs 3: Lagar och Regler

 Delkursen innehåller vilka lagar och regler som gäller för en yrkesförare.

 Deltagaren får kunskap om vilka bestämmelser som gäller för arbets-, kör- och vilotider samt redovisningen utav dessa.

 Deltagaren får kännedom om reglerna för yrkesmässig trafik och hur man kan förebygga brottslighet som gods- eller människosmuggling.

Delkurs 4: Ergonomi och Hälsa

 Delkursen innehåller delar för att kunna förebygga arbetsskador.

 Deltagaren får kunskap om rätt ergonomi, vikten av god fysisk kondition och kost.

 Kursen innehåller effekter av stress, trötthet och betydelsen av sömn.

Delkurs 5 Säkerhet och Kundfokus

 Delkursen ger deltagaren kunskap för kunna bedöma krissituationer och att kunna ge första hjälpen vid personskador samt släcka bränder.

 Deltagaren får kännedom om risker i trafiken och arbetsrelaterade olyckor.

 Deltagaren får kunskap om beteende som höjer företagets profil.

Förhandskrav
Giltig C-behörighet.

Kurslängd
Totalt 35 timmar, fördelat på fem olika delkurser om vardera 7 timmar.

Tid

1 dag, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 1 500 SEK exkl. moms
14 november, 08:00 - 17:00
Örebro
20 platser kvar
02 december, 08:00 - 17:00
Örebro
19 platser kvar
10 januari 2020, 08:00 - 17:00
Jönköping
20 platser kvar
21 februari 2020, 08:00 - 17:00
Jönköping
20 platser kvar
30 mars 2020, 08:00 - 17:00
Jönköping
20 platser kvar
17 april 2020, 08:00 - 17:00
Jönköping
20 platser kvar