Information

Många av våra kurser är behörighetsgivande och måste följa en viss kursplan beträffande såväl innehåll som kurslängd medan andra kan anpassas efter kundens egna önskemål.

Vi är godkända utbildningsgivare och har avtal med bland andra Statens Räddningsverk, Trafikverket, TYA och Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.

Har ni många kursdeltagare från samma företag eller organisation kan vi givetvis genomföra utbildningen i era egna lokaler. Kurserna är kvalitetssäkrade genom att kursdeltagaren får genomföra ett prov för de kurser som är behörighetsgivande, med godkänt resultat på provet utfärdas ett intyg.

Våra utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom följande områden

  • Truckförar- och logistikutbildningar
  • Utbildningar för transport av farligt gods
  • Trafikverkets kurser
  • Yrkesutbildning på entreprenadmaskiner
  • Övriga kurser