Trafikverkets kurser

Kommunala gator och vägar

Fler och fler kommuner ställer idag motsvarande krav, som Trafikverket har, på egen personal och entreprenörer för att kunna uppfylla sitt beställaransvar enligt arbetsmiljölagen. Här kan vi på Trafikutveckling hjälpa till med allt från riskanalysen av vägarbetsplatsen, policydokument, förbättringsförslag, utbildningsinsatser och kontroller av arbetsplatserna.

Showing all 6 results

 • Arbete på väg enligt nivå 1-2 Gratis

  I Nivå 1 erhålls grundläggande kunskaper om de risker som finns vid vägarbete och hur dessa risker ska förebyggas. Vilka krav som ställs och hur man ska leva upp till dem. 

  Kurstiden är c:a 8 timmar.

 • Arbete på väg enligt nivå 3a Gratis

  Förkunskaper: Ska ha kompetens enligt Nivå 2, gällande ”gamla” Säkerhet På Väg eller gällande ”gamla” Påbyggnadskurs för Utmärkningsansvarig. Denna kurs är gällande enligt Trafikverkets kompetenskrav. 

  Kurstiden är c:a 16 timmar.

 • Arbete på väg enligt nivå 3b – Vakt & Lots Gratis

  Förhandskrav: Ska ha kompetens motsvarande Nivå 2 eller gällande Vaktutbildning, gamla Säkerhet På Väg och körkort med behörighet lägst B.Personal som utför vakt- eller lotsarbete vid vägarbete på väg där Trafikverket är väghållare ska ha samma kompetens oavsett om man arbetar som vakt eller lotsförare, och särskild anpassad Nivå 2- utbildning. kurstiden är på minst 8 timmar blandat teori och praktik.

  För att få gå denna kurs gäller uppvisande av rätt förkunskaper innan bokning eller enligt överenskommelse.

 • Hjälp på väg Gratis

  Kursen är gällande enligt Arbetsmiljöverkets AFS 1999:7. Kursen innehåller bland annat hjärt/lungräddning och brandsläckning.

 • HLR/HPV Gratis

  Våra öppna kurser i HLR med hjärtstartare är tillgängliga för privatpersoner och företag som vill utbildas i hjärt-lungräddning. Kursens instruktör varvar teori och praktik i hur deltagarna ska agera när någon drabbats av hjärtstopp, man övar praktiskt med HLR-dockor. Inga förkunskaper krävs för att medverka.
  Kurslängd: 4 h
  Vi kompletterar med HPV på eftermiddagen för de personer som har behovet.
  Målgrupp:
  Kursen vänder sig till dig som arbetar mer än 100 timmar/år på eller vid anslutning till väg. I storstäderna gäller kravet från första timmen. 4 h.

   

 • Miljö Gratis

  Kursen är för dig som har gått ”Säkerhet på väg” och ska arbeta mer än 100 timmar/år på Trafikverkets vägar där Trafikverket är beställare och arbetet är upphandlat enligt IFS 2009:4