Om oss

Om oss

Trafikutveckling grundades 1995 av Björn Johansson och har sedan dess utvecklas till ett konkurrenskraftigt företag som erbjuder utbildning och tjänster riktade till olika sektorer inom väg-, bygg-, lager-, logistik- och transportutbildningar. Idag är Trafikutveckling en avdelning i Herok Akademin.

Vi skall vara en naturlig samarbetspartner till svenskt näringsliv och offentlig förvaltning, vad avser grund- och vidareutbildning inom transportbranschen, byggbranschen, logistik/lager och arbetsmiljö.

KVALITETSPOLICY

Trafikutveckling ska tillhandahålla utbildningar och tjänster av hög och tillförlitlig kvalitet. Trafikutveckling arbetar med ständiga förbättringar för att stärka, utveckla och säkerställa sin position som utbildare och tjänsteföretag med högkvalitativa tjänster. Kunder och övriga samarbetspartners avgör kvaliteten på vårt arbete. Det innebär att samtliga medarbetare erbjuder tjänster som väl uppfyller kundernas förväntningar. Det förutsätter också en kontinuerlig dialog med dessa parter och uppföljning av hur nöjda de är med levererade tjänster.

MILJÖPOLICY

Trafikutveckling ska i samtliga produktionsled sträva efter att vår verksamhet belastar miljön så litet som möjligt. Det åstadkommer vi genom att följa miljölagarna, förebygga föroreningar och att arbeta för ständiga förbättringar genom att kontinuerligt beakta de övergripande målen.

VI ÄR ISO-CERTIFIERADE

Trafikutveckling arbetar med ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001.

Har du fortsatt frågor till oss?