Om oss

Historik

Trafikutveckling grundades 1995 av Björn Johansson och har sedan dess utvecklas till ett konkurrenskraftigt företag som erbjuder utbildning och tjänster riktade till olika vägentreprenad arbeten.

Trafikutveckling skall vara en naturlig samarbetspartner till svenskt näringsliv och offentlig förvaltning, vad avser grund- och vidareutbildning av förare och transportansvariga.

Vi tar fram utbildningar efter kundens specifika behov eller utbildar efter annans utbildningsplan.

Sedan våren 2014 har vi varit franchisetagare för Toyota Material Handling, där vi erbjuder förar och säkerhetsutbildningar.

Kvalitetspolicy

Trafikutveckling ska tillhandahålla utbildningar och tjänster av hög och tillförlitlig kvalitet. Trafikutveckling arbetar med ständiga förbättringar för att stärka, utveckla och säkerställa sin position som utbildare och tjänsteföretag med högkvalitativa tjänster. Kunder och övriga samarbetspartners avgör kvaliteten på vårt arbete. Det innebär att samtliga medarbetare i Trafikutveckling AB erbjuder tjänster som väl uppfyller kundernas förväntningar. Det förutsätter också en kontinuerlig dialog med dessa parter och uppföljning av hur nöjda de är med levererade tjänster.

Miljöpolicy

Trafikutveckling ska i samtliga produktionsled sträva efter att vår verksamhet belastar miljön så litet som möjligt. Det åstadkommer vi genom att följa miljölagarna, förebygga föroreningar och att arbeta för ständiga förbättringar genom att kontinuerligt beakta de övergripande målen.

Vi är ISO-certifierade

isocertTrafikutveckling arbetar med ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001.

Samarbetspartners

– SBSV – www.sbsv.se

Sedan 2014 är vi stolta medlemmar i SBSV (Sveriges branchförening för säkrare vägarbetsplatser)

Målet och syftet med SBSV är att verka för säkrare vägarbetsplatser för både arbetare och trafikanter genom att:

•  Med berörda myndigheter och andra intressenter, utveckla en gemensam tolkning och tillämpning av gällande regelverk för produkter och tjänster samt befrämja teknikutveckling för bättre säkerhet inom APV-området.

• Verka för korrekt innehåll i anbudshandlingar, fri och rättvis konkurrens samt som stöd för lika hantering vid upphandlingar och motverka kartellbildning.

• Stödja myndigheter, organisationer och företag i processen att sprida kunskap om regeltillämpning och produktanvändning

• Löpande distribuera information till föreningens medlemmar rörande branschgemen-samma frågor.

– Toyota Material Handling – www.toyota-forklifts.se

Toyota är ett rikstäckande företag som tillgodoser kundens behov gällande truckar och andra logistiska lösningar. Vi Utför utbildningar i Regionerna Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Gotlands och  Blekinges län.