Våra tjänster

Vi arbetar med konsultation och utbildning inom bland annat trafiksäkerhet, Trafikverkets kurser, utbildning av truckförare och transport av farligt gods. Nedan ser du vårt utbud av tjänster.

TA - Planer

För arbeten på Trafikverkets vägar och många kommunala gator krävs en trafikanordningsplan, (TA-plan) innan arbete får påbörjas. Planen visar trafikföringen och skyddsåtgärder för arbetande personal och passerande trafik. TA-planen ska innehålla information om lämpliga vägmärken, vägmarkeringar, signaler och avspärrningar för det specifika fallet.

Vi hjälper dig ta fram TA-planen och få den godkänd så kan du ägna dig åt ditt egentliga arbete.

Pallställsbesiktning

Utdrag ur SS-EN-15635: 9.4.2.3 Expertbesiktningar:

”En tekniskt kunnig person ska utföra kontroller minst var tolfte månad. En skriven rapport ska lämnas till ansvarig för lagerinredningens säkerhet med observationer och förslag på eventuella åtgärder.”

Våra certifierade besiktningsmän utför besiktning av pallställ, grenställ, djupstaplingsställ, hyllställ m.m. i enlighet med de krav som finns angivna både i Svensk Standard SS-EN 15635, SS-EN 15620 och i föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Utbildning av Internkontrollanter för pallställ och pallställsutrustning

Vår utbildning sker enligt fastställda krav av DNV-utbildad kontrollant.

Utbildningen kan med fördel genomföras vid samma tillfälle som den årliga besiktningen.

Kontakta oss för mer information

Riskanalys

Arbetsmiljö och säkerhet går hand i hand. Som arbetsgivare har du ansvar för att du och din personal arbetar i en miljö som är trygg och säker. För att eliminera risken för olyckor och åstadkomma en säker arbetsplats krävs en analys av vilka risker personalen är utsatta för.

Vi hjälper dig med riskanalysen och kan föreslå åtgärder för en säkrare arbetsplats. Vi är speciellt duktiga på väg- och anläggningssidan samt lager/terminal och industri.

Riskanalys genomförd på rätt sätt ger ökad trygghet och säkerhet på arbetsplatsen, med minskade kostnader för skador och sjukskrivningar som följd.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Har du fortsatt frågor till oss?