Riskanalys

Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljö och säkerhet går hand i hand. Som arbetsgivare har du ansvar för att du och din personal arbetar i en miljö som är trygg och säker. För att eliminera risken för olyckor och åstadkomma en säker arbetsplats krävs en analys av vilka risker personalen är utsatta för.

Vi hjälper dig med riskanalysen och kan föreslå åtgärder för en säkrare arbetsplats. Vi är speciellt duktiga på väg- och anläggningssidan samt lager/terminal och industri.

Riskanalys genomförd på rätt sätt ger ökad trygghet och säkerhet på arbetsplatsen, med minskade kostnader för skador och sjukskrivningar som följd.

Välkommen att kontakta oss för mer information!