TA-Planer

Trafikanordningsplaner

För arbeten på Trafikverkets vägar och många kommunala gator krävs en trafikanordningsplan, (TA-plan) innan arbete får påbörjas. Planen visar trafikföringen och skyddsåtgärder för arbetande personal och passerande trafik. TA-planen ska innehålla information om lämpliga vägmärken, vägmarkeringar, signaler och avspärrningar för det specifika fallet.

Vi hjälper dig ta fram TA-planen och få den godkänd så kan du ägna dig åt ditt egentliga arbete.

Vill du ha hjälp med TA-Planer, vänligen kontakta oss eller Trafikbutiken. Örebro Tel: 019-123900. Jönköping 036-123900. Eller varför inte klicka här som tar dig vidare till Trafikbutikens sida.