Trafikverkets kurser

Fler och fler kommuner ställer idag motsvarande krav, som Trafikverket har, på egen personal och entreprenörer för att kunna uppfylla sitt beställaransvar enligt arbetsmiljölagen. Här kan vi på Trafikutveckling hjälpa till med allt från riskanalysen av vägarbetsplatsen, policydokument, förbättringsförslag, utbildningsinsatser och kontroller av arbetsplatserna.