Våra kurser

2 dagar, 08:00 - 16:00
Liftutbildning enl. föreskrift från Arbetsmiljöverket (070701)
1 dag, 08:00 - 16:00
1 dag, 08:00 - 12:00
Grundläggande brandkunskap
1 dag, 09:00 - 12:00
Webbteori e-truck, eleven gör sin teori via en inloggning på nätet.
1 dag, 08:00 - 16:00
Utbildning kranar och lyftredskap enl. ISO 9926-1 samt AFS 2006:6.
1 dag, 08:00 - 16:00
Liftutbildning enl. föreskrift från Arbetsmiljöverket (070701)
1 dag, 08:00 - 16:00
1 dag, 08:00 - 16:00
1 dag, 08:00 - 16:00
3 dagar, 08:00 - 16:00
APV - Vinterväghållning med inriktning mot efterföljande kunskapsprov på Trafikverket.
1 dag, 08:00 - 16:00
1 dag, 08:00 - 17:00
1 dag, 08:00 - 17:00
1 dag, 08:00 - 17:00
1 dag, 08:00 - 17:00
1 dag, 08:00 - 17:00
1 dag, 08:00 - 17:00
1 dag, 08:00 - 17:00
1 dag, 08:00 - 17:00
1 dag, 08:00 - 17:00
1 dag, 08:00 - 17:00
2 dagar, 08:00 - 16:00
Kursmaterial och licens Heta arbeten
1 dag, 01:00 - 01:00
Utbildningsintyg
Kursen vänder sig till dig som arbetar mer än 100 timmar/år på eller vid anslutning till väg. I storstäderna gäller kravet från första timmen.
1 dag, 08:00 - 16:00
1 dag, 08:00 - 16:00
1 dag, 08:00 - 17:00
1:a hjälpen inkl hjärt- lungräddning
1 dag, 08:00 - 16:00
D-HLR hjärt- lungräddning inkl hjärtstartare
1 dag, 08:00 - 12:00
HLR
HLR hjärt- lungräddning
1 dag, 08:00 - 12:00
APV 3A. Utmärkningsansvarig enl. TRVK APV 2012:86 samt IFS 2009:4, Kapitel 9.1.3
2 dagar, 08:00 - 16:00
APV 1-2. enl. TRVK APV 2012:86 samt IFS 2009:4, Kapitel 9.1.2
1 dag, 08:00 - 16:00
Heta arbeten
1 dag, 01:00 - 01:00
YKB delkurs 5 gods helg
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 4 gods helg
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 3 gods helg
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 2 gods helg
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 1 gods helg
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 5 gods
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 4 gods
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 3 gods
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 2 gods
1 dag, 08:00 - 17:00
YKB delkurs 1 gods
1 dag, 08:00 - 17:00
ADR Tank rep
1 dag, 08:00 - 16:00
ADR Tank grund
2 dagar, 08:00 - 16:00
ADR Klass 1
1 dag, 08:00 - 16:00
ADR Styckegods rep
2 dagar, 08:00 - 16:00
ADR Styckegods grund
2 dagar, 08:00 - 16:00
ADR 1.3, enligt MSBFS 2015, kap 1.3 Toyota-kort
1 dag, 08:00 - 17:00
Truckutbildning enl. TLP10 för trucktyperna A 1-4 och B 1-3. Tya-kort
5 dagar, 08:00 - 16:00
Teoretisk och praktisk validering av mobilkran
1 dag, 08:00 - 16:00
Teoretisk och praktisk validering av fordonsmonterad kran över 18 t/m
1 dag, 08:00 - 16:00
Teoretisk och praktisk validering av fordonsmonterad kran under 18 t/m
1 dag, 08:00 - 16:00
Teoretisk och praktisk validering av väghyvel
1 dag, 08:00 - 16:00
Teoretisk och praktisk validering av hjullastare godshantering
1 dag, 08:00 - 16:00
Teoretisk och praktisk validering av teleskoplastare
1 dag, 08:00 - 16:00
Teoretisk och praktisk validering av hjullastare anläggning
1 dag, 08:00 - 16:00
Teoretisk och praktisk validering av grävmaskin
1 dag, 08:00 - 16:00